BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ

Merkezimizde alanında uzman kişiler tarafından, nörolojik, ortopedik, metobolik ve genetik gibi alanlarda tanısı konmuş, bedensel engelli bireylere rehabilitasyon programı uygulanmaktadır. Uygulanan test ve değerlendirme yöntemleriyle öğrencilerimizin fiziksel performansları belirlenir. Zihinsel gelişimleri de göz önünde bulundurularak bireysel fizyoterapi programı geliştirilip uygulanır. Bu program sırasında fizik tedavi ve rehabilitasyon tekniklerinden yararlanılır.
Temel amacımız öğrencilerimizin günlük yaşantısında olabildiğince bağımsız hareket edebilmesi ve sosyalleşmesidir.
Merkezimizde fizyoterapi eğitimi, dört yıllık lisans eğitimi almış üniversite mezunu fizyoterapistler tarafından verilmektedir.