OKUL GÖRÜŞMELERİ

Kurumumuzda her eğitim-öğretim döneminde ve görüşme yapılmasına ihtiyaç duyulan durumlarda, öğrencilerimizin kaynaştırma eğitimine devam ettikleri okullarla görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelere öğrencimizin bireysel eğitim aldığı öğretmeninin yanı sıra kurumumuzun psikologu da katılmaktadır. Görüşme yapılan okulda, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeninden öğrencinin akademik gelişim düzeyi, sınıf içindeki sosyal iletişimi, gözlemledikleri problemler ve başvurdukları çözüm yolları hakkında bilgi alınmaktadır. Ayrıca tarafımızdan verilen eğitim hizmeti, öğrencinin bireysel eğitim programı, sosyal duygusal özellikleri ve gelişimi, bizlerin öğrencide gözlemlediğimiz davranış problemleri ve çözüm yolları hakkındaki bilgiler de aktarılmaktadır.